Telescopic Mast

Telescopic Mast er en produsent og leverandør av master i stål. Sortimentet består av kvalitetsprodukter i ulike modellserier, med ulike bruksområder. Telescopic Mast er et selskap med base i Nederland, som selger til forhandlere og distributører.

Telescopic Mast har kunder innenfor en rekke ulike sektorer. For eksempel sikkerhetsinstallatører, forsvaret, redningstjenesten, grensekontroll, entreprenører og eventbyråer. Målet er å levere master av høy kvalitet, til en konkurransedyktig pris.

Les mer på: www.telescopicmast.com

COPYRIGHT © 2024. TELETEC CONNECT