GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) er den nye EU-forskriften vedr. databeskyttelse og er den største endringen i databeskyttelseslovgivningen de siste 20 årene. GDPR erstatter 95/46 / EC databeskyttelsesdirektivet og vil styrke EU-borgernes rettigheter til personopplysninger.

Vi hos Teletec har gjort omfattende arbeid for å overholde den nye forskriften. Vi verdsetter integriteten, og engasjerer seg i databeskyttelse og overholdelse av GDPR, både for våre kunder og våre ansatte.

For å oppnå dette vurderte og oppdaterte vi alle områder relatert til personopplysninger i 2017/2018 for å overholde GDPR.

- Identifisert og analysert alle systemer som inneholder personopplysninger for å sikre disse.

- Implementert nye prosesser for registrerte rettigheter.

- Justert prosesser hvor personlige data håndteres, inkludert IT, salg, marked og support.

- Evaluert leverandører og underleverandører til å skrive avtaler om personopplysninger der det var relevant og nødvendig.

Alle ansatte hos Teletec har mottatt GDPR-informasjon og relevant personell blir kurset i de nye rutinene som er innført. Årlige revisjoner vil bli gjennomført for å overholde GDPR i fremtiden.

COPYRIGHT © 2024. TELETEC CONNECT