Generelt om garantier

Teletec gir normalt samme garanti som produsenten. Garantiperioder for de respektive produsentene er vist nedenfor.
For produsenter som ikke er oppført nedenfor, gjelder følgende:

 

Andre produsenter Garanti Prosedyre
Samtlige produkter 1 år B

Garantitid per produsent

Produsenter Garanti Prosedyre
ALARM.COM 1 år B
ALARMTECH 2 år A
AVA 3 år B
AVA, kamera med aktiv Aware lisens  10 år B
CHIRON 1 år A
DAHUA TECHNOLOGY 3 år A
DSC 1 år A
EVIDO GT og SFF 3 år C
EVIDO WR 2 år B
EVIDO POWERSTATION 3 år A
HANWHA 3 år B
KSENIA 5 år B
MILLETEKNIK 2 år B
NOOKBOX 2 år A
OPTEX, LX-serien 1 år A
OPTEX, BX, HX, RLS, VXI, WXI, SIP-serien 2 år A
OPTEX, EX, SX, FX, CX, AX, FMX, CDX, RXC, SL, VXS, BXS, WXS, FLX-serien 5 år A
PAXTON 5 år A
PROTECT (Gjelder ikke Xtratus) 5 år B
PROTECT Xtratus 2 år B
RAYTEC 5 år B
SAC ELECTRONICS 2 år A
SAMUNG, Smartcam 1 år B
TELETEC M2M 1 år A
TOSIBOX 2 år B
UBIQUITI, samtlige produkter 1 år B
VCA 3 år A
VISONIC 1 år A
ZYXEL, produsenten sørger selv for garantiprosedyren 2 år, 5 år eller Limited Lifetime  

Slik reklamerer du på et ødelagt/skadet produkt:

Søk om returnummer via vårt returskjema >>

Slik håndterer Teletec reklamasjoner og retur av defekte produkter:

Håndteringen av reklamasjoner varierer litt for ulike produsenter. Den respektive prosedyren er kort beskrevet nedenfor.

Samtlige produkter:

Teletec kontrollerer om produktet er innenfor gyldig garantitid. Om dette ikke er tilfellet, kontakter vi deg før vi fortsetter feilsøkingen.

Type A:

  • Teletec feilsøker det innsendte produktet.
  • Hvis Teletec kan reparere produktet, returneres det reparerte produktet. Hvis ikke returneres et nytt produkt.

Type B:

  • Teletec feilsøker det innsendte produktet.
  • Hvis Teletec kan reparere produktet, returneres det reparerte produktet. Hvis ikke sendes produktet til produsenten for reparasjon. Deretter returneres det reparerte produktet.

Type C:

  • Teletec feilmelder produktet til det firma som er ansvarlig for "på-plass" service av produktet. Normalt foregår dette ved at vi kontakter deg for adresseinformasjon og innhenter eventuelle logger fra produktet.
  • En tekniker reparerer produktet på plassen der det er installert.

Spørsmål og svar

Hvor lang tid tar reparasjon/bytte?

- Det varierer for ulike produkter. Et grovt estimat er følgende:

  • Type A: ca 1 uke.
  • Type B: ca 1 uke i tilfellene der produktet repareres hos Teletec. I tilfeller der produktet sendes til produsenten tar det normalt lengre tid, avhengig av hvilket land produsentet er lokalisert. 
  • Type C: ca 1 dag.

Jeg trenger et nytt produkt umiddelbart og kan ikke vente på et erstatnings- eller reparert produkt. Hvordan håndteres dette?

- For produkter av Type A kan du bestille et erstattningsprodukt med en gang, d.v.s. før det defekte produktet sendes til Teletec. Du er i så fall selv ansvarlig for å forsikre deg om at produktet er innenfor garantien, og at den aktuelle feilen dekkes av garantien. I disse tilfellene er det viktig at du oppgir ordrenummeret til erstattningsproduktet i RMA-skjemaet. Om så ikke gjøres vil et nytt/reparert produkt bli tilsendt, i tillegg til erstattningsproduktet du bestilte. For produkter av type B eller C gir ikke Teletec direkte bytte og det reparerte produktet vil bli sendt til deg selv om du har bestilt et nytt erstattningsprodukt.

Hvem betaler fraktkostnaden?

- Du betaler frakten til Teletec. Teletec betaler frakten tillbake til deg.

 

Mer informasjon

Hvis du har spørsmål om reklamasjoner og garantier, kontakt oss via salg@teletec.no.
Mer informasjon finnes tilgjengelig i våre Salgs- og leveringsbetingelser.

COPYRIGHT © 2024. TELETEC CONNECT