Allmänt om garantier

Teletec lämnar normalt samma garanti som produkttillverkaren. Nedan visas garantitider för respektive produkttillverkare.
För tillverkare ej angivna nedan gäller följande.

 

Övriga tillverkare Garanti Åtgärdsförfarande
Samtliga produkter 1 år B

Garantitid per tillverkare

Tillverkare Garanti Åtgärdsförfarande
ALARM.COM 1 år B
ALARMTECH 2 år A
AVA 3 år B
AVA, kamera med aktiv Aware licens  10 år B
CHIRON 1 år A
DAHUA TECHNOLOGY 3 år A
DSC 1 år A
EVIDO GT och SFF 3 år C
EVIDO WR 2 år B
EVIDO POWERSTATION 3 år A
HANWHA 3 år B
KSENIA 5 år B
MILLETEKNIK 2 år B
NOOKBOX 2 år A
OPTEX, LX-serien 1 år A
OPTEX, BX, HX, RLS, VXI, WXI, SIP-serien 2 år A
OPTEX, EX, SX, FX, CX, AX, FMX, CDX, RXC, SL, VXS, BXS, WXS, FLX-serien 5 år A
PAXTON 5 år A
PROTECT 5 år B
PROTECT Xtratus 2 år B
RAYTEC 5 år B
SAC ELECTRONICS 2 år A
SAMUNG, Smartcam 1 år B
TELETEC M2M 1 år A
TOSIBOX 2 år B
UBIQUITI, samtliga produkter 1 år B
VCA 3 år A
VISONIC 1 år A
ZYXEL, tillverkaren tillhandahåller garantiförfarandet själva 2 år, 5 år eller Limited Lifetime  

Så reklamerar du en felaktig/trasig produkt:

Ansök om ett returnummer via vår sida för returansökan >>

Så hanterar Teletec reklamationer och returer av felaktiga produkter:

Handläggningen av reklamerade produkter varierar något för olika tillverkare. Respektive handläggningstyp beskrivs kortfattat nedan.

Samtliga produkter:

Teletec kontrollerar om produkten är inom giltig garantitid. Om så inte är fallet kontakter vi dig innan vi fortsätter felsöka produkten.

Typ A:

  • Teletec felsöker den inskickade produkten.
  • Om Teletec kan reparera produkten returneras den reparerade produkten. Om inte returneras en ny utbytesprodukt.

Typ B:

  • Teletec felsöker den inskickade produkten.
  • Om Teletec kan reparera produkten returneras den reparerade produkten. Om inte skickas produkten till tillverkaren för reparation. Därefter returneras den reparerade produkten.

Typ C:

  • Teletec felanmäler produkten till det företag som ansvarar för på-platsen service av produkten. Normalt föregås detta av att vi kontaktar dig för adressuppgifter och inhämtning av loggar från produkten.
  • En tekniker reparerar produkten på den plats där den är installerad

Frågor och svar

Hur lång tid tar reparationen/utbytet?

- Det varierar för olika typer av produkter. En grov uppskattning är följande:

  • Typ A: ca. 1 vecka
  • Typ B: ca. 1 vecka i de fall produkten repareras hos Teletec. I fall där produkten skickas till tillverkaren tar det normalt längre tid, beroende i vilket land tillverkaren är baserad. 
  • Typ C: ca 1 dag

Jag behöver en ny produkt direkt och kan inte vänta på ersättningsprodukt eller reparerad produkt. Hur hanteras detta?

- För produkter av Typ A kan du beställa en ersättningsprodukt direkt, d.v.s. innan den felaktiga produkten skickas till Teletec. Dock ansvarar du för att säkerställa att produkten är inom giltig garanti och att det aktuella felet täcks av garantin. I dessa fall är det viktigt att du i din returanmälan anger ordernumret på den order där du beställt utbytesprodukten. Om så inte sker skickas en reparerad produkt eller utbytesprodukt från Teletec, utöver den utbytesprodukt du beställde. För produkter av typ B eller C tillhandahåller Teletec inga direktutbyten och den reparerade produkten kommer att skickas till dig även om du skulle ha beställt en ny produkt för utbyte.

Vem betalar fraktkostnaden?

- Du betalar frakten till Teletec. Teletec betalar frakten tillbaka till dig.

 

Mer information

Om du har frågor kring reklamationer och garantier, kontakta oss via support@teletec.se. Mer information finns tillgänglig i våra Försäljnings- respektive Garanti- och returvillkor.

COPYRIGHT © 2024. TELETEC CONNECT