Code of Conduct

Teletecs bedriftskultur er basert på grunnlaget av relasjoner og tillit. Det er av største viktighet for oss å ikke bare følge lover og regler, men også å opprettholde et høyt etisk nivå. Våre ambisjoner er høye, og våre etiske retningslinjer fremhever de forventningene vi setter til oss selv, våre ansatte og våre samarbeidspartnere.

Ønsker du å lese vår Atferdskodeks, er du velkommen til å laste den ned nedenfor!

Code of Conduct >>

COPYRIGHT © 2024. TELETEC CONNECT