Salgs- og leveringsbetingelser

Gjeldende fra den 15. april 2021

1. Generelt

Vilkårene gjelder for salg og leveranser av produkter og tjenester fra Teletec Connect AS (heretter Teletec) til registrerte forhandlere (heretter kunden), med mindre annet er avtalt skriftlig og har blitt bekreftet skriftlig i det enkelte tilfelle. Kunden anses å ha akseptert disse vilkårene når en ordre er gitt til Teletec. Bestillinger kan gjøres via telefon, e-post, webhandel eller personlig kontakt mellom Teletec og kunde.

2. Priser

Alle priser er enhetspriser, med mindre annet er oppgitt. Alle priser er ekskl. mva og frakt. Teletec forbeholder seg retten til å endre priser uten varsel. Den enkelte kundens priser på produkter og tjenester, vises på Teletec partner-web med kunde pålogging ”min side” på www.teletec.no. Tilbudte priser er i NOK og vi forbeholder oss retten til å justere prisene ved eventuelle valutaendringer ±2 % mot gjellende innkjøpsvaluta.

3. Leveringsbetingelser

Fritt levert Teletec sentrallager Stockholm. Levering skjer normalt ved Bring og fakturert i henhold til Bring gjeldende prisliste. Leveranser til Teletec Pick-Up Point i Oslo er kostnadsfritt. Se også egen beskrivelse av Teletec Pick-Up Point på www.teletec.no.

Venligst kontroller at leveransen stemmer med vedlagt følgeseddel. Avvikelser må meldes Teletec senest innen 7 dager etter mottatt leveranse. Retten til og gjøre krav mot Teletec eller transportøren bortfaller etter angitt frist.

4. Leveringstid

Normalt sendes produktene samme dag som bestilling er mottatt, med mindre annet er avtalt mellom kunden og Teletec. Noen produkter kan imidlertid være bestillingsvarer som ikke er lagerført av Teletec. Leveringstid for bestillingsvarer avklares ved hvert enkelt tilfelle. Med Bring ankommer bestilte varer vanligvis mottakers levringsadresse før slutten av neste arbeidsdag. Teletec er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i levering forårsaket av produsenten eller fraktfører. Risiko for transportskade overføres Kunden når varen blir overlevert fra Teletec til fraktfører.

5. Lagervarer, bestillingsvarer og lagerutsalgsvarer

Lagervarer er produkter Teletec normalt har på lager og som inngår i vår ordinære sortiment. Bestillingsvarer er produkter som bestilles spesifikt for kunden til vær ordre.
Lagerutsalgsvarer er produkter selges under spesielle kampanjer og er ofte er meget prisgunstige. Avbestilling av ordre som inneholder bestillingsvarer eller lagerutsalgsvarer er ikke mulig. Bestillingsvarer eller lagerutsalgsvarer tas heller ikke i retur. Ved usikkerhet om varen er bestillingsvare eller lagerutsalgsvare er det kundens ansvar og kontakte Teletec for og få dette bekreftet før bestilling.

6. Leverings- utsettelse/stopp

Hvis kredittgrensen overskrides, eller hvis kunden har forfalte fakturaer vil leveransen automatisk bli stoppet av Teletec. Kunden er ansvarlig for å kontakte Teletec umiddelbart om Kunden har innsigelser på fakturaer, eller om det er andre årsaker til at en faktura ikke kan betales til forfallsdato.

7. Betalingsvilkår

Forhandlere kan søke om kreditt. Kundens kredittnivå settes av Teletec etter at det er utført en kredittvurdering av kunden. Standard betalingsbetingelse er 20 dager fra faktura dato. Faktura sendes normalt via e-post. Ved utsendelse av papirfaktura påløper en avgift på kr. 60,- pr. faktura.

Forsinkelsesrenter belastes med 12%. Avgift 50 kr.

8. Kredittering

Når en kredittnota utstedes av Teletec, kan denne benyttes som et fradrag i betaling av neste kundefaktura.

Kunden er ansvarlig for at kredittnota benyttes og skal informere Teletec på det tidspunktet kredittnota benyttes og mot hvilken kundefaktura den benyttes mot. Hvis kunden ikke bruker en kreditnota innen 12 måneder fra dokument dato har Teletec rett til å kansellere kreditnota.

9. Garantier, retur og reklamasjon

For vilkår og betingelser som gjelder garantier, retur og reklamasjon, se eget bilag for garanti og retur vilkår på www.teletec.no

10. Ansvarsbegrensing

Utover det som angis i våre salgs- og leveringsbetingelser samt garanti og returvilkår, fraskriver Teletec seg for alt ansvar for så vel direkte som indirekte skader som kan oppstå grunnet feil og/eller mangler på produktene. Denne ansvarsbegrensning gjelder alle former for person, ting eller formueskader, av alle slag det måtte være som kan oppstå ved bruk av produktene. Teletec sitt ansvar er således begrenset til utelukkende å bytte eller reparere leverte produkt i henhold til Teletec sine garantivilkår.

11. Force majeure

Teletec fraskriver seg alt ansvar for sen, manglende eller helt manglende levering som skyldes hendelser som skjer utenfor Teletecs kontroll. Teletec er ikke ansvarlig for kundens eventuelle økonomiske oppgjør med tredjeparter i forhold til erstatning for forsinkelse, mangler eller feil levering, etc.

12. Forbehold
Teletec reserverer seg for eventuelle feiltrykk, modell- og konstruksjonsendringer i produktkataloger, brosjyrer, prislister, hjemmesider og i andre publikasjoner. Teletec forbeholder seg også retten til å endre fabrikater og produktsortimentet uten videre varsel.

13. Endring av disse vilkår

Spesielle avtaler, endringer eller tilføyelser til denne avtalen og dens vedlegg skal være skriftlig avtalt av både Teletec og Kunden.

Teletec forbeholder seg retten til å endre innholdet i de vilkår som fremkommer ovenfor og i de medfølgende vedlegg uten varsel. Gjeldende betingelser er tilgjengelige på www.teletec.no

14. Web-konto

Innloggingsdetaljer (brukernavn og passord) til webkonto på Teletecs webside, skal håndteres slik at de ikke blir tilgjengelige for uvedkommende. Ved å gi sin personlige info om innlogg til noen andre, bekrefter kunden at denne personen har rett til å bestille i kundens navn og at kunden er ansvarlig for slike bestillinger i forhold til Teletec. For webkonto som tilhører juridiske personer, anses alle personer som har tilgang til påloggingsinformasjonen til webkontoen å ha lov til å bestille på kundens vegne. Hvis en kunde mistenker at en uautorisert person har tilgang til hans / hennes påloggingsinformasjon, er kunden umiddelbart pålagt å informere Teletec og endre passordet sitt.

15. Behandling av personopplysninger

Når Teletec er ansvarlig for personopplysninger, vil Teletec i forbindelse med kundens bestillinger av produkter og tjenester behandle personopplysninger om kundens kontaktpersoner ("selskapets representanter") på de vilkår som er angitt i Teletec sin personvernpolicy. Ved å opprette en handlekonto hos Teletec, bekrefter kunden at han har informert det relevante selskapets representanter om Teletec sin behandling av personopplysninger, og fått selskapets godkjennelse og samtykke

16. Underliggende tjenester

I tilfeller der et levert produkt er avhengig av en underliggende skytjeneste for f.eks. drift eller datalagring levert av en annen leverandør enn Teletec, kan ytterligere vilkår gjelde med hensyn til f.eks. servicenivå, garantier, priser og lisenser, etc. Teletecs ansvar i denne forbindelse er begrenset til det som er angitt i slike vilkår.

Teletec garanterer funksjonaliteten til de underliggende tjenestene i samme periode som produktgarantien. Hvis noe uforutsett oppstår i garantiperioden som fører til at den underliggende tjenesten deaktiveres, vil Teletec være behjelpelig med å anbefale en erstatningstjeneste.

Tjenester som skytjeneste, videolagring, videostreaming osv. som er gratis når produktet blir kjøpt eller er inkludert i prisen på produktet, kan bli belastet avhengig av endrede forhold. Andre priser kan justeres i samsvar med punkt 2 Priser.

I alle tilfeller der kunden bruker eller videreselger en underliggende skytjeneste eller lisens, forplikter kunden seg til å overholde vilkårene som er angitt i sluttbrukerens lisensvilkår (lisensavtale for sluttbrukere).

Når det gjelder produkter som Teletec tilbyr forskjellige typer tjenester i form av et abonnement, løper slike abonnementer i en fast periode som vises når du tegner det respektive abonnementet, fra og med datoen abonnementet aktiveres. Hvis Kunden ikke sier opp abonnementet senest 30 dager før det utløper, forlenges det automatisk med ytterligere 12 måneder.

GARANTI- OG RETURVILKÅR

Gjeldende fra den 15. april 2021

1. Generelt

Dette er et vedlegg til Teletec sine SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER.

Vilkårene gjelder for salg og leveranser av produkter og tjenester fra Teletec Connect AS (Heretter Teletec) til registrerte forhandlere (Heretter kunden), med mindre annet er avtalt skriftlig og har blitt bekreftet skriftlig i hvert enkelt tilfelle.

Kunden anses å ha akseptert disse vilkårene når en ordre er levert til Teletec. Bestillinger kan gjøres via telefon, e-post, webhandel eller personlig kontakt mellom Teletec og kunde.

2. Generell retur rutine for alle Teletec-kunder

Før et produkt kan sendes/leveres i retur til Teletec, skal Kunden søke om et RMA-nummer. Dette gjelder enhver form for retur som feks. retur for kreditt, retur for reparasjon, retur for bytte, retur for garanti, retur pga. feil i levering eller bestilling, etc.

RMA nummer fås ved å registrere en retursøknad på Teletec web side www.teletec.no.

Ved søknad om RMA skal Kunden alltid oppgi Teletecs ordrenummer eller fakturanummer som avgjør kjøpsdato. Når produktet returneres til Teletec, skal det være vedlagt en kopi av fakturaen sammen med RMA søknaden.

På RMA søknaden, skal Kunden beskrive årsaken til returen og ved garanti skal det fremkomme en tydelig feilbeskrivelse.

RMA-nummeret skal tydelig fremkomme på utsiden av pakken, og på RMA skjema som skal ligge vedlagt sammen med produktet i pakken.

Den returnerte varen må være merket med et gyldig RMA nummer for at Teletec skal akseptere å håndtere returnert forsendelse. Hvis det ikke fremkommer RMA-nummer på retunert vare, vil pakken bli retunert til kunden uten behandling. For feilaktig retursendinger fra Kunden iht dette avsnitt vil kunden bli belastet for fraktkostnader og et administrasjonsgebyr på Kr. 250,-.

Produkter som kunden sender i retur til Teletec skal pakkes iht beskrivelse i pkt 7, i dette vedlegg.

Kunden er ansvarlig for leveringsrisiko og fraktkostnader forbundet med all retur til Teletec.

Teletec bare aksepterer bare retur og leveranser direkte til Teletec. Forsendelser som brev eller til postkontor avhentes ikke av Teletec.

Adress till Teletec:

Teletec Connect AS, Avd: Returhåndtering, Ole Deviks vei 44, 0668 Oslo

3. Feilleveranser

Hvis Teletec bekrefter å ha sendt feil produkt i en leveranse, kan dette returneres kostnadsfritt, hvis RMA søknaden er gjort innen 14 dager fra levering og fakturadato. Teletec vil i slike tilfeller sende nytt produkt, og legge ved en fraktseddel for fri retur for produktet som er feilaktig levert.

4. Ubrukte produkter

Teletec kreditterer ubrukte produkter som har et gyldig RMA-nummer og som er returnert Teletec innen 14 dager fra fakturadato. Bestillingsvarer og lagerutsalgsvarer har ingen returrett.

Ved returneringer etter 14 dager påløper er returfradrag på 30% og et administrasjonsgebyr på Kr. 250,- NOK belastes kunden. Etter 50 dager fra fakturadato, aksepteres ingen retur og RMA-nummer vil ikke bli utstedt.

Returnerte produkter må være i ubrukt og i uåpnet, uskadet og ren originalemballasje. Hvis produktet som returneres ikke oppfyller disse kravene, vil varen bli sendt i retur til kunden. Frakt og ekspedisjonsgebyr på Kr. 250,- NOK vil bli belastet Kunden.

5. Produkt med feil

I forbindelse med RMA registrering skal det fremkomme en tydelig feilbeskrivelse. Produkter uten feilbeskrivelsen eller produkter som er registrert som defekt, men som viser seg å fungere ved testing, vil bli returnert til Kunden. Fraktkostnad og administrasjonsgebyr på Kr. 250,- NOK vil bli belastet kunden.

Kunden er ansvarlig for fraktkostnader til Teletec i forbindelse med retur.

Teletec forbeholder seg retten til å avgjøre hvorvidt identifisert defekt produkt skal:

A) repareres

B) erstattes av et annet reparert produkt

C) erstattes av et tilsvarende nytt produkt

D) krediteres

Hvis produktet har en gyldig garanti vil Teletec dekke fraktkostnader tilbake til kunden.

Hvis produktet ikke omfattes av garanti blir kunden belastet et gebyr for reparasjon, alternativt kostnader for et erstatningsprodukt. Fraktkostnader pluss et administrasjonsgebyr på Kr. 250,- NOK belastes Kunden.

6. Transportskade og emballasje

Kunden er ansvarlig for å reklamere for transportskader av mottat forsendelse direkte til den aktuelle transportøren.

For å unngå skade på forsendelser til Teletec skal Kunden benytte godkjent fraktemballasje. Produktet bør transporteres i originalemballasjen for best beskyttelse. Ved retur av nye produkter, bør produktet behandles som ny. Dvs produktet skal være beskyttet av en ytre emballasje. Original emballasje som er sprukket, sammenklemt, skadet av pakketape eller adresselapper, etc. behandles som skadet emballasje og ansees som transportskadet. Alle transportskader på grunn av feil emballasje belastes kunden.

7. Erstatsningsvarer

På enkelte produkter under spesielle og avtalte forhold utføres det et direktebytte av varen. Kunden vil da motta et erstatningsprodukt for den defekte/feilaktig leverte produktet før det sendes tilbake til Teletec. En faktura genereres og sendes til kunden og krediteres når den defekte/feilprodukt har blitt returnert til Teletec. Dersom retur av varen ikke ankommer Teletec innen 20 dager fra fakturadato, anses det at Kunden har valgt å beholde produktet og fakturaen vil ikke bli kreditert.

Når kunden har fått et nytt produkt i direktebytte, skal originalemballasjen gjenbrukes og alt tilbehør vedlegges returforsendelsen til Teletec. Produktet som sendes i retur skal behandles som ny. Hvis den originale emballasjen eller tilbehør mangler eller er skadet under frakt til Teletec, vil tilsvarende kostnader for Teletec bli videreført Kunden ifa fradrag på kreditnota.

8. On-site-service

På enkelte produkter, tilbyr våre produsenter on-site-service. Denne tjenesten dekker reparasjon eller utskifting av HW komponenter på stedet der produktet er installert. Tjenesten omfatter ikke feilsøking eller utbedring av programvarerelaterte feil. For å aktivere on-site-service må Kunden sende en serviceforespørsel. Serviceforespørsel skal inneholde fullstendige opplysninger om bl.a. produktmodell, serienummer , installasjonssted og en detaljert feil/problembeskrivelse. Teletec formidler kundens forespørsel til produsenten. On-Site-Service vil kun utføres i tilfeller hvor produsenten bekrefter at feilbeskrivelsen som er angitt i serviceforespørselen er relatert til at problemet/feilen kan dekkes av produktets garanti. Servicearbeid på installasjonsstedet utføres av tekniker fra produsenten, eller av en underleverandør som utfører oppdraget for produsenten.

9. Underliggende tjenester

I tilfeller der et levert produkt er avhengig av en underliggende skytjeneste for f.eks. drift eller datalagring levert av en annen leverandør enn Teletec, kan ytterligere vilkår gjelde med hensyn til f.eks. servicenivå, garantier, priser og lisenser, etc. Teletecs ansvar i denne forbindelse er begrenset til det som er angitt i slike vilkår.

Teletec garanterer funksjonaliteten til de underliggende tjenestene i samme periode som produktgarantien. Hvis noe uforutsett oppstår i garantiperioden som fører til at den underliggende tjenesten deaktiveres, vil Teletec være behjelpelig med å anbefale en erstatningstjeneste.

Tjenester som skytjeneste, videolagring, videostreaming osv. som er gratis når produktet blir kjøpt eller er inkludert i prisen på produktet, kan bli belastet avhengig av endrede forhold. Andre priser kan justeres i samsvar med punkt 2 Priser.

I alle tilfeller der kunden bruker eller videreselger en underliggende skytjeneste eller lisens, forplikter kunden seg til å overholde vilkårene som er angitt i sluttbrukerens lisensvilkår (lisensavtale for sluttbrukere).

Når det gjelder produkter som Teletec tilbyr forskjellige typer tjenester i form av et abonnement, løper slike abonnementer i en fast periode som vises når du tegner det respektive abonnementet, fra og med datoen abonnementet aktiveres. Hvis Kunden ikke sier opp abonnementet senest 30 dager før det utløper, forlenges det automatisk med ytterligere 12 måneder.

 

VILKÅR FOR TELETEC PICK-UP-POINT

Gäller från den 6 mars 2017

1. Generelt

Dette er et vedlegg til Teletec sine SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. Kunden anses å ha akseptert vilkårene i dette vedlegg når kunden bestiller varer til Teletec sitt Pick-Up-Point.

2. Beskrivelse av Pick-Up-Point

Pick-Up-Point en ubemannet utlevering plass (plass som er låst, alarmert og kameraovervåket) Et tilgjengelig hentepunkt for bestilte varer som er tilgjengelig for våre kunder, hvor kunden kan plukke opp en bestilt levering til enhver tid på dagen, hver dag hele året, helt uavhengig av Teletecs åpningstider.

3. Bestilling

Kunde bestiller varer som vanlig via telefon, e-post eller webhandel og velger Pick-Up Point i Oslo som leveringsmåte.

4. Fraktkostnader

Leveranser til Pick-Up-Point er kostnadsfritt for alle Teletec sine Kunder.

5. Levering og SMS-varsling

Når varene ankommer pick-up point blir det alltid sendt en SMS/epost til kunden for å bekrefte at varen er tilgjengelig for henting. Det kan være uforutsette hendelser som gjør leveransen kan bli forsinket. Hvis ingen SMS er mottatt, er levering forsinket og varene er ikke klar for henting. Kunden kan spore forsendelsen med tilsendt info, eller kontakte Teletec support avd. for å spore forsendelsen.

6. Leveringstid

Pick-up-Point Oslo: Registreres en ordre med Normalfrakt før kl. 12:00, mandag til torsdag, kan varene normalt hentes på Pick-Up-Point klokken 14.00 neste dag.

7. Tidsfrist for henting av varer

Kunden kan hente varene når som helst i løpet av 50 dager, fakturaen sendes direkte til Kundens fakturamottak når varene leveres til Pick-Up-Point. Returrett gjelder forøvrig som Teletec sine GARANTI- OG RETURVILKÅR.

Merk at fakturadato er utgangspunktet for returrett på de vilkår og det faktum at varene anses å være levert når varene er plassert i Teletec pick-up-point for avhenting. Når varene er ankommet pick-up point og de blir liggende i 50 dager. Har ikke Kunden hentet varene fra pick-up point innen 50 dager har Teletec rett til følgende:

A) Sende varene til kunde og belaste Kunden for fraktkostnader og administrasjonsavgift på kr. 250,- NOK.

B) Tilbakeføre varene i sin helhet uten varsel, og uten at kreditnota automatisk blir utstedt.

8. Retningslinjer for bruk av Pick-Up-Point

Det kreves et personlig adgangskort for å få tilgang til Teletec Pick-Up-Point. Alle som registrerer seg for et adgangskort må vise legitimasjon og signere en kontrakt hvor man bla. godtar at lokalene er kameraovervåket. Adgangskort for Pick-Up Point utstedes ved Teletec support avd i Oslo.

9. Adresser til Pick-Up-Point

Oslo: Ole Deviks vei 44, 0668 Oslo.

COPYRIGHT © 2024. TELETEC CONNECT