Magazine

Nyheter og artikler om sikkerhetsprodukter
Oppgradering av eldre anlegg med Apollo

Oppgradering av eldre anlegg med Apollo

31 Oct, 2018

Vi har utført mange oppgraderinger av brannalarmanlegg hvor brannsentraler av typen ANX95 er byttet ut med våre MxPro5 brannalarmsentraler fra Advanced.

Har dere behov for å oppgradere et eldre brannalarmanlegg hvor det er benyttet Apollo røykdetektorer og eller ANX95 brannsentral, så hvorfor ikke be oss om pris.

Vår MxPro5 brannalarmsentral med 2 sløyfer er tilpasset skapstørrelsen til ANX95 og dekker det området som sentralen har vært montert på. En oppgradering av brannalarmsentralen går enkelt og alle nye funksjoner i vår sentral er tilgjengelig med en gang.

Ved hjelp av funksjonen Autolæring er innlesing av adresser på eksisterende sløyfer forenklet og sentralen fungerer bare minutter etter at den er ferdig montert med sløyfer, batteri og 230Vac.

Er det montert første generasjons adresserbare detektorer serie S90, er dette ikke noe problem. Alle Apollo detektorer type S90, XP95, Discovery og nå siste generasjon Soteria er kompatible og kan monteres på samme sløyfe. Utskifting av detektoren XP95 er enkelt. Ta demonter gammel XP95 detektoren og plasser ny Discovery eller Soteria i samme sokkel.

S90 benytter en annen type sokkel, men det finnes en overgang fra S90 til XP95 sokkel.

Ved å montere våre MxPro5 brannalarmsentraler får dere en moderne sentral som har alle europeiske godkjenninger innenfor EN54 del 2,4 og 13.

Med et oppgradert anlegg vil anlegget kunne programmeres i henhold til nye ønsker om å redusere antall uønskede alarmer. Advanced har samme med sine partnere i Europa, oppgradert sin PC software til å omfatte et unikt system for å verifisere om det er en brannutvikling eller om det er en uønsket alarm.

Verifiseringstiden gir mulighet for å lufte ut røyk fra området, men blir det innenfor et bestemt tidsvindu ikke en redusert røykmengde i detektorhode går det stor alarm, med evakuering av bygningen.

Med våre brannsentraler er det også enkelt å overføre display tekster til mobiltelefon eller en e-post adresse når det er montert en AddSecur alarmsender på stedet.

Nødvendig sertifisering gjennomføres i Oslo eller lokalt og all PC programvare er inkludert i våre priser. Vår programvare er enkel å bruke og gir full oversikt over alle programmeringer i sentralen.

Det er ikke nødvendig å ha med seg programmeringen på sentralen fra tidligere.

Nedlasting av software i sentralen med kundetekster, soneinformasjon og alle funksjoner til vårt PC program vil inneholde alt dette, og ikke bare kundetekster.

31 Oct, 2018
COPYRIGHT © 2024. TELETEC CONNECT