Skjul

Evido Recovery System (eRS)

eRS är ett verktyg för systemåterställning av videoservrar som hjälper dig att snabbt återställa servern till fabriksläge vid allvarliga hårdvarufel, t.ex. hårddiskfel. Om din videoserver har levererats förkonfigurerad genom tjänsten eVIDO Förkonfiguration innehåller återställningsfilerna - utöver operativsystem, videolagringsplattform, eventuella licenser, etc. – även den skräddarsydda konfiguration som skapats innan ditt system levererades.

Om ditt system beställts utan förkonfiguration eller om du gjort förändringar i produktens inställningar efterleverans kan du enkelt exportera den aktuella versionen av dina inställningar från videolagringsprogramvaran till en USB-disk som är monterad inuti servern. På detta sätt kan systemet enkelt återställas med den senaste konfigurationen efter systemåterställning. Vi rekommenderar dig att alltid spara en säkerhetskopia av dina inställningar i samband med att du slutför installationen av videoservern. Information om hur du går tillväga för att skapa en säkerhetkopia av inställningarna framgår av dokumentationen som medföljer produkten.

Evido Recovery System Hands-on Demo

eVIDO Recovery System i tre enkla steg

1. Efter avslutad installation

Gör en säkerhetskopia av dina VMS inställningar till USB enheten "RECOVERY".

2. Om olyckan är framme

Felanmäl servern til Teletec Connect. En servicetekniker reparerar felet på den plats produkten är installerad.

3. Efter reparation av hårdvara

Återställ till fabriksläge och importera dina inställningar från enheten "RECOVERY".

 

För mer information och detaljerade instruktioner om respektive steg, se dokumentationen som medföljer din Evido-server.

Gör ditt fönster större för en bättre upplevelse!